Benzin 95 og 92

Fra den 1. januar 2020 vil standardbenzinen i Danmark blive kaldt E10, hvilket betyder at man øger mængden af bioethanol fra 5% til 10%. Den øgede mængde iblandet bioethanol vil mindske udslippet af drivhusgasser CO2 med cirka 200.000 ton om året – bedre for både dig og miljøet.

EU er kommet med dette direktiv om minimum 10 % vedvarende energi i transporten fra 2020. Kravet opfyldes i
Danmark via ”Biobrændstofloven”, som netop er vedtaget i Folketinget. Derfor går hele branchen fra og med 2020 fra den nuværende E5 til E10 som standard i benzinen.

INGO indfører E10 på samtlige stationer i midten af januar 2020.

Læs mere her 

Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad benzin 92

Information

Eksponeringsscenarier benzin 92

Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad benzin 95

Information

Eksponeringsscenarier benzin 95

Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad 95 UPGRADE

Information

Eksponeringsscenarier UPGRADE 95